BWA Wrocław logo
GlassGo2 - city game
© 2021
logo BWA - biuro wspólnych aspiracji

Działanie jest częścią projektu Biuro Wspólnych Aspiracji. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

The activity is part of the Office of Common Aspirations project. Co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund. Co-financed by the Municipality of Wrocław.