Formularz

Jeżeli rozwiązałeś wszystkie zagadki, możesz wysłać odpowiedzi za pomocą tego formularza

Dane kontaktowe

Dostosuj wykonane podczas gry zdjęcia zdjęcia do podanych poniżej kategorii.

Po poprawnym dodaniu zdjęć do wszystkich kategorii Wyślij formularz, a my odeślemy Ci Zadanie Finałowe. Wykonaj je i zakończ grę. Jury w składzie ekspertów przyzna nagrody w ciągu dwóch tygodni od zakończenia projektu.

BWA Wrocław logo
GlassGo2 - gra miejska
© 2021